Halfround chair. Den er så smuk at det er langtfra skkert, at vi vil af med den.